Kindkans
11
DEC
2017

Het SWV en de gemeenten onderschrijven regionaal thuiszitterspact

Regionaal Thuiszitterspact 7-12-2017Op 7 december 2017 hebben samenwerkingsverbanden PO en VO in West Brabant en de bijbehorende gemeenten gezamenlijk het regionale thuiszitterspact onderschreven in aanwezigheid van Marc Dullaert, de landelijk aanjager van het thuiszitterspact....
23
NOV
2017

Nieuw Ondersteuningsplan 2018-2021

Het SWV heeft een nieuw Ondersteuningsplan 2018-2021. Na een uitgebreide zelfevaluatie van de scholen, directeuren, ouders, besturen en begeleiders, een enquete onder ouders en docenten, gesprekken met de OPR weten we waar we sterk in zijn en wat we nog willen ontwikkelen. Dit...
23
OKT
2017

De Plusvoorziening

De plusvoorziening is sinds 2011 actief voor het Samenwerkingsverband en voorziet de overbelaste leerling op aanvraag van de desbetreffende school van een maatwerktraject met betrekking tot zorg, onderwijs en hulpverlening. Meer informatie over de plusvoorziening is te vinden in...
04
APR
2017

Nieuwe Regionale Educatieve Agenda 2017-2020

De gemeentes Roosendaal, Halderberge en Moerdijk hebben gezamenlijk een agenda opgesteld met speerpunten voor de periode 2017-2020. Er wordt samengewerkt met als doel dat geen jongere tussen wal en schip terecht komt. Ga voor uitleg over de Regionale Educatieve Agenda naar de...
23
NOV
2015

Persbericht: Gemeentes en onderwijs werken samen om het aantal thuiszitters verder terug te brengen

Schoolbesturen en gemeentes in West-Brabant West werken nauw samen om het aantal thuiszitters terug te dringen. In het kader van de Regionaal Educatieve Agenda hebben zij een gezamenlijke werkwijze ontwikkeld, die het aantal leerplichtige leerlingen die wel op school staan...
10
NOV
2015

Inpassing lwoo & pro

De taakstelling van de RVC rondom lwoo en pro wordt per 1 januari 2016 overgenomen door het samenwerkingsverband. Het SWV Roos Vo heeft gekozen om geen gebruik te maken van de mogelijkheden voor ‘opting out’. Dit wil zeggen dat de eerdere criteria zoals die geldig waren bij de...
26
NOV
2014

De plusvoorziening

De plusvoorziening is sinds 2011 actief voor het Samenwerkingsverband en voorziet de overbelaste leerling op aanvraag van de desbetreffende school van een maatwerktraject met betrekking tot zorg, onderwijs en hulpverlening. Meer informatie over de plusvoorziening is te vinden in...
07
OKT
2014

Nieuwsbrief oktober 2014

In de 2e nieuwsbrief van SWV ROOS VO lichten we toe welke stappen er genomen moeten worden om een aanvraag te doen voor extra ondersteuning. Een special voor de zorgcoördinatoren, orthopedagogen, psychologen en intern begeleiders.
06
OKT
2014

Nieuwe website voor professionals

Samenwerkend Toezicht Jeugd van het ministerie van VWS heeft een website met praktische informatie en tips gelanceerd voor professionals die werken met thuiszitters. Het doel van de site is om professionals te ondersteunen bij het weer naar school helpen van deze jongeren. Lees meer
30
SEP
2014

Kindkans

Heb je vragen over Kindkans? Wil je weten hoe iets werkt of twijfel je of het goed gaat? Mail dan naar info@swvroosvo.nl
12