Kindkans

KENGETALLEN & RESULTATEN

cijfers-02

 

*Rugzakken (LGF) → Leerlinggebonden financiering is geld dat reguliere scholen ontvangen voor onderwijs aan leerlingen met een beperking. Een school kan het geld gebruiken voor extra begeleiding, bijvoorbeeld een ambulant begeleider of extra materiaal. Met andere woorden; in SWV ROOS VO hebben 3.34% leerlingen een VSO cat. 1 t/m 3 indicering. Daarnaast zit 1.46% met behulp van een rugzak op een reguliere school.

*VSO Categorie 1 → cluster 4, zmlk en lz
*VSO Categorie 2 → lg
*VSO Categorie 3 → mg

 

Resultaten
SWV ROOS VO ziet kansen en mogelijkheden om een passender, flexibeler, meer vraaggestuurd, sterker en efficiënter systeem in te richten. Dit moet leiden tot een aantal ‘tastbare resultaten’:

  • Het percentage verwijzingen naar het VSO daalt;
  • Het percentage leerlingen waarvoor reguliere VO-scholen een uitgebreide en langdurige extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben daalt t.o.v. het percentage rugzakken;
  • Ouders en leerlingen die vanuit SWV ROOS VO extra ondersteuning krijgen zijn hierover tevreden. Dit wordt jaarlijks gemeten;
  • Scholen zijn tevreden over SWV ROOS VO, dit wordt jaarlijks gemeten;
  • SWV ROOS VO krijgt een positieve beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs.

 

Jaarverslagen
SWV ROOS VO legt in haar jaarverslag o.a. verantwoording af over de behaalde resultaten en de uitkomsten van de gehouden tevredenheidsonderzoeken.