Kindkans

raad van toezicht

De raad van toezicht van swv roos vo bestaat sinds 15 december 2020 uit:

De heer Mr. J.G.F.W. van der Horst MFE (onafhankelijk voorzitter)

Mevrouw drs. D. van Kelle MBA , namens Stichting Markland College

Mevrouw M.W.J.G. de Leeuw Msc , namens Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

De heer R.W. Engelse , namens Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant

De heer J.J.G. van den Oord , namens Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal

Mevrouw E. Danneels MLE , namens Stichting Katholiek primair Onderwijs Roosendaal

De heer drs. G.J.J. Kusters , namens Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal

De heer drs. R.S. Hofkes , namens Stichting Het Driespan

documenten

201215-akte-statutenwijziging-swv-roos-vo

Intentieverklaring