Kindkans

BESTUUR

Het bestuur van SWV ROOS VO bestaat uit:

Mevr. D. van Kelle, namens Stichting Markland College

Mevr. M.J.C. Broodbakker, namens Ons Middelbaar Onderwijs

Mevr. A.A. Kaim – Lamers, namens Stichting ROC West-Brabant

Dhr. J.C. van Wettum, namens Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal

Dhr. J.M.P.C. Verdaasdonk, namens Stichting Katholiek primair Onderwijs Roosendaal

Dhr. G.J.J. Kusters, namens Stichting R.K.Mytylschool Roosendaal

Dhr. R.S. Hofkes, namens Stichting Het Driespan

documenten

Intentieverklaring