Kindkans

Raad van toezicht

Vanaf 15 maart 2020 zijn bestuur en toezicht statutair gescheiden. De raad van toezicht bestaat uit:

De heer Mr. J.G.F.W. van der Horst MFE (onafhankelijk voorzitter)

Mevrouw drs. D. van Kelle MBA , namens Stichting Markland College

Mevrouw M.W.J.G. de Leeuw Msc , namens Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

De heer R.W. Engelse , namens Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant

De heer J.J.G. van den Oord , namens Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal

De heer J.M.P.C. Verdaasdonk , namens Stichting Katholiek primair Onderwijs Roosendaal

Mevrouw A.J.M. Geessinck, namens Stichting R.K. Mytylschool Roosendaal

De heer door I. van Riel, namens Stichting Koraal

documenten

201215-akte-statutenwijziging-swv-roos-vo

Intentieverklaring