Kindkans

TimoReisigerJLC_6174SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Het swv wil zo veel als mogelijk de leerling opvangen in het reguliere onderwijs. De docenten van de scholen spelen hierin een cruciale rol. In het Ondersteuningsprofiel beschrijft de school hoe zij de basisondersteuning en de breedteondersteuning (extra ondersteuning voor leerlingen) vormgeeft.

De ondersteuningsprofielen zijn terug te vinden op de websites van de scholen.

ondersteuningsprofielen en websites scholen

vo:

Curion prinsentuin oudenbosch in Oudenbosch → Schoolondersteuningsprofiel-Prinsentuinwww.prinsentuinoudenbosch.nl

Jan Tinbergen College
in Roosendaal → Schoolondersteuningsprofiel-Jan-Tinbergen-Collegewww.jtc-roosendaal.nl

Da Vinci
pro in Roosendaal→ Schoolondersteuningsprofiel-Da-Vinci-PRO→ www.tongerlo.nl/davinci

Da Vinci
vmbo in Roosendaal→ Schoolondersteuningsprofiel-Da-Vinci-VMBO→ www.tongerlo.nl/davinci

Gertrudis in Roosendaal →  Schoolondersteuningsprofiel-Gertrudiswww.tongerlo.nl/gertrudis

Norbertus in Roosendaal → Schoolondersteuningsprofiel-Norbertus→ www.tongerlo.nl/norbertus

Markland College Oudenbosch →  Schoolondersteuningsprofiel-Markland-College-Oudenbosch-2022-2023www.oudenbosch.markland.nl

Markland College ZevenbergenSchoolondersteuningsprofiel-Markland-College-Zevenbergenwww.zevenbergen.markland.nl

vso:

De Kameleon in Roosendaal → Ondersteuningsprofiel De Kameleon → www.dekameleonkpo.nl

Mytylschool Roosendaal → Ondersteuningsprofiel Mytylschool Roosendaal → www.mytylschoolroosendaal.nl

Cluster-4 scholen – Het Driespan: www.koraal.nl/speciaal-onderwijs/het-driespan

Het Aventurijncollege in Bergen op Zoom→ Schoolondersteuningsprofiel-Het-Aventurijncollege 2021 →  www.koraal.nl/over-koraal/locaties/het-aventurijncollege

Het Berkenhofcollege in Breda → www.koraal.nl/over-koraal/locaties/het-berkenhofcollege

Het Brederocollege in Breda → www.koraal.nl/over-koraal/locaties/het-brederocollege