Kindkans

TimoReisigerJLC_6174SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Het SWV wil zo veel als mogelijk de leerling opvangen in het reguliere onderwijs. De docenten van de scholen spelen hierin een cruciale rol. In het Ondersteuningsprofiel beschrijft de school hoe zij de basisondersteuning en de breedteondersteuning (extra ondersteuning voor leerlingen) vormgeeft.

De ondersteuningsprofielen zijn terug te vinden op de websites van de scholen.

websites scholen

Prinsentuin Oudenbosch → Ondersteuningsprofiel Prinsentuin Oudenbosch
JTC – Roosendaal → Ondersteuningsprofiel JTC Roosendaal
Norbertuscollege → Ondersteuningsprofiel Norbertuscollege
Da Vinci college → Ondersteuningsprofiel Da Vinci College
Gertrudiscollege →  Ondersteuningsprofiel Gertrudiscollege
Markland College Oudenbosch →  Ondersteuningsprofiel Markland College Oudenbosch
Markland College Zevenbergen → Ondersteuningsprofiel Markland College Zevenbergen Stroomschema zorgstructuur Markland College Zevenbergen
De Kameleon Roosendaal → Ondersteuningsprofiel De Kameleon

Mytylschool → www.mytylschoolroosendaal.nl
Cluster-4 scholen in Bergen op Zoom en Breda → www.hetdriespan.nl