Kindkans

Ondersteuningsplanraad (opr)

Elk swv heeft verplicht een ondersteuningsplanraad (opr). Dit is het medezeggenschapsorgaan van het swv. De opr heeft de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het ondersteuningsplan van het swv. De opr van swv ROOS vo is vanaf 17 februari 2013 actief.

In de opr van swv ROOS vo zitten:

GMR Markland, 1 ouder- en 1 personeelslid
MR Sg Tongerlo, 1 ouder- en 1 personeelslid
MR JTC, 1 ouder- en 1 personeelslid
MR Mytylschool, 1 ouder- en 1 personeelslid
MR Kameleon, 1 ouder- en 1 personeelslid
OR St. Curio Onderwijsgroep West-Brabant, 1 personeelslid
Ouderraad Curio prinsentuin oudenbosch, 1 ouderlid
MR Het Driespan, 1 ouder- en 1 personeelslid

 

Huishoudelijk regelement opr Medezeggenschapsreglement opr

 

Notulen

Notulen OPR 1-7-2015 Notulen OPR 7-9-2015 Notulen OPR 7-12-2015 Notulen OPR 9-03-2016 Notulen OPR 13-06-2016 Notulen OPR 31-10-2016Notulen OPR 31-12-2016 Notulen OPR 05-04-2017 Notulen OPR 12-06-2017Notulen-OPR-18-12-2017Notulen-OPR-25-6-2018Notulen-OPR-17-december-2018Notulen-OPR-25-6-2018Notulen-OPR-1-april-2019Notulen-OPR-24-juni-2019Notulen-OPR-30-9-2019Notulen-OPR-16-december-2019Notulen-OPR-22-juni-2020Notulen-OPR-28-september-2020Notulen-OPR-14-december-2020Notulen-OPR-1-maart-2021Notulen-OPR-29-3-2021Notulen-OPR-28-juni-2021Notulen-OPR-27-september-2021Notulen-OPR-13-december-2021Notulen-OPR-28-maart-2022Notulen-OPR-20-juni-2022Notulen-OPR-26-september-2022Notulen-OPR-28-november-2022Notulen-OPR-13-maart-2023