Kindkans

SAMENWERKING GEMEENTEN → OOGO

De afgelopen jaren is er met de gemeenten een gezamenlijk visiedocument ontwikkeld. Hieraan is gewerkt om te kunnen anticiperen op een aantal grote veranderingen in het sociale domein, namelijk de invoering van passend onderwijs, Transitie Jeugdzorg, uitbreiding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet.

Vanuit het visiedocument is een beleidsagenda opgesteld, waar de komende jaren uitvoering aan gaat worden gegeven. De thema’s die aan bod komen zijn:

  • Samenhang onderwijs-ondersteunings- en hulpstructuur voor jeugd;
  • Overgang po-vo-mbo;
  • Tegengaan voortijdig schoolverlaters;
  • Aansluiting onderwijsarbeidsmarkt v(s)o-mbo;
  • Passend Onderwijs in relatie tot onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer.

 

Nieuwe Regionale Educatieve Agenda

De gemeentes Roosendaal, Halderberge en Moerdijk hebben gezamenlijk een agenda opgesteld met speerpunten voor de periode 2017-2020. Er wordt samengewerkt met als doel dat geen jongere tussen wal en schip terecht komt. Ga voor de uitleg over de Regionale Educatieve Agenda naar de Factsheet of het complete document.

documenten

VisiedocumentBeleidsagenda REAFactsheet REAStappenplan VO-MBO