Kindkans

SCHOLEN

De scholen binnen swv ROOS vo willen een professionele, lerende organisatie zijn, gebaseerd op respect voor de medemens en de samenleving en waar de leerlingen:

  • zo verantwoord mogelijk succesvol het reguliere voortgezet onderwijs kunnen volgen;
  • door kunnen stromen naar het reguliere vervolgonderwijs;
  • of via ondersteuning in de arbeidstoeleiding aan het werk komen;
  • of optimaal toegerust worden voor zinvolle dagbesteding;
  • en zich ontwikkelen tot volwaardig en mondig lid van onze samenleving.

 

Schoolondersteuningsprofiel
Het swv wil zo veel als mogelijk de leerling opvangen in het reguliere onderwijs. De docenten van de scholen spelen hierin een cruciale rol. In het ondersteuningsprofiel beschrijft de school hoe zij de basisondersteuning en de breedteondersteuning (extra ondersteuning voor leerlingen) vormgeeft.

Op onze website en de website van de scholen zijn de ondersteuningsprofielen terug te vinden.