Kindkans

HOOGBEGAAFDHEID

Scholen en samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor een passend aanbod voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, dus ook voor hoogbegaafde leerlingen. Dit zal vaak mogelijk zijn binnen de basisondersteuning van de reguliere school, maar voor een deel van de hoogbegaafde leerlingen is extra ondersteuning nodig. Om de mogelijkheden hiervoor een extra impuls te geven, krijgen samenwerkingsverbanden extra middelen om hoogbegaafden passend onderwijs te bieden.

Het SWV ROOS VO heeft in april 2016 een werkgroep ingesteld met vertegenwoordigers vanuit de scholen, aangevuld met externe expertise vanuit de Jeugdzorg/Leerplicht. De werkgroep werkt een concreet voorstel uit dat streeft naar een meer dekkend aanbod voor hoogbegaafde leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit met als doel om uitval en afstroom te voorkomen. Het aanbod moet toegankelijk zijn met ingang van schooljaar 2017-2018. De beoogde resultaten worden door de werkgroep zo geformuleerd, dat ze ook te volgen en dus meetbaar zijn. In de tussentijd hebben alle havo/vwo-scholen mogelijkheden voor verrijking.