Kindkans

HOOGBEGAAFDHEID

Binnen swv ROOS vo wordt in de periode 1 augustus 2019 – 2021 beleid geïmplementeerd, waarbij het doel is dat op alle havo-vwo scholen (ook vso)  binnen het samenwerkingsverband beleid- en ondersteuningsdeskundigheid aanwezig is voor hoogbegaafde leerlingen. Ieder school investeert in een goede basis voor de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen. Dit betekent o.a. dat het regulier curriculum wordt aangepast op basis van specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen (versnellen, dispenseren, verrijken, verdiepen en mogelijk clusteren) en dat de school materialen heeft om een alternatief aan te bieden aan hoogbegaafde leerlingen als het reguliere curriculum niet genoeg biedt.

Voor de herkenning van deze leerlingen maken we binnen het swv ROOS vo gebruik van de werkdefinitie van het SLO (Nationaal Expertise Centrum voor leerplanontwikkeling). Hierin worden acht kenmerken genoemd die op hoogbegaafdheid van toepassing zijn (https://talentstimuleren.nl).
Om de hoogbegaafde leerling met extra ondersteuningsbehoefte goed in beeld te brengen wordt er binnen het swv Roos vo gebruik gemaakt van de profielen van Betts en Neihard. Deze profielen geven informatie over gedrag, gedachten, gevoelens en behoeften van de verschillende typen hoogbegaafde leerlingen.
De begeleiding die een hoogbegaafde leerling nodig heeft hangt af van de mate van ondersteuning die een leerling nodig heeft. Door passende arrangementen aan te bieden willen we uitval- en afstroom voorkomen. In december 2018 heeft swv ROOS vo een beleidsdocument vastgesteld en dit document is te vinden op de pagina downloads.

Binnen de scholen zijn verschillende arrangementen beschikbaar. Individuele begeleiding voor leerling en school, al dan niet in combinatie met diagnostiek. Voor leerlingen op het Norbertus Gertrudis Lyceum is een groepsarrangement beschikbaar voor hb leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Het aanbod is toegankelijk per 1 augustus 2019 of z.s.m. daarna.  De betrokken scholen (Markland College, Norbertus-Gertrudis Lyceum,  Jan Tinbergen College en Het Brederocollege) kunnen u hierover verder informeren.

geplaatst op 24 juni 2019