Kindkans

TimoReisigerJLC_6233WAT IS PASSEND ONDERWIJS?

U heeft er misschien al van gehoord op het nieuws, op de school van uw kind of van andere ouders: passend onderwijs. Maar wat houdt dit nu precies in?
Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle scholen een zorgplicht. Dat betekent dat ze moeten zorgen voor een passende onderwijsplek voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Als ouder hoeft u dus niet meer zelf op zoek naar een passende plek voor uw kind. Bij ondersteuning gaat het om zowel lichte als zware ondersteuning, dat wil zeggen: extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, het gebruik van hulpmiddelen, maar ook onderwijs op een speciale school. Passend onderwijs vervangt het oude systeem van leerlinggebonden financieringen en landelijke indicatiestellingen. Met de invoering van het passend onderwijs gaat het geld rechtstreeks naar de scholen, die zich verenigen in samenwerkingsverbanden en zich samen buigen over de zorg voor de leerlingen in hun regio.

Samenwerkingsverbanden
Een samenwerkingsverband passend onderwijs (swv) is de nieuwe vorm waarin scholen gaan samenwerken op het gebied van passend onderwijs. In de regio Roosendaal werd al eerder met elkaar samengewerkt. Begin 2012 is een start gemaakt met het nieuwe Samenwerkingsverband, swv ROOS vo.

De situatie in de regio
Swv ROOS vo is qua leerlingenaantallen klein. De hoeveelheid leerlingen dat in het vso zit of dat extra begeleiding krijgt op het reguliere voortgezet onderwijs (rugzak), ligt lager dan het landelijke gemiddelde. Hierdoor is er, in tegenstelling tot sommige andere regio’s, geen sprake van een bezuiniging rond de invoering van passend onderwijs. swv ROOS vo streeft ernaar dat dit zo blijft.


Heb je vragen over passend onderwijs en ben je een ouder of leerling? Neem dan contact op het ouder- en jeugdsteunpunt! www.oudersteunpunt-wbw.nl
Is het antwoord op je vraag niet gevonden? Bel, app of mail ons dan, wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.