Kindkans

TimoReisigerJLC_6333DOCENTEN

Samenwerkingsverband Voorgezet Onderwijs Roosendaal e.o. wil zoveel mogelijk leerlingen opvangen in het reguliere onderwijs. Hierbij spelen de docenten van de scholen een grote rol. Het is de deskundigheid van hen, die bepaalt of passend onderwijs een succes wordt. Binnen SWV ROOS VO is afgesproken dat de scholen zelf verantwoordelijk zijn voor de deskundigheidsbevordering van de docenten. Het samenwerkingsverband stimuleert en ondersteunt dit indien gewenst.

Het is de bedoeling dat vanaf volgend schooljaar op deze pagina naast informatie over passend onderwijs voor docenten ook praktische informatie te vinden is op deze pagina die docenten kunnen gebruiken in de lespraktijk bijvoorbeeld in de vorm van filmpjes of casuïstiek.