Kindkans

Visie

Swv ROOS vo wil zoveel mogelijk leerlingen opvangen in het reguliere onderwijs. Om dit te bereiken wordt de deskundigheid van het personeel van de reguliere scholen vergroot, zowel op didactisch als op pedagogisch gebied. Daarnaast wordt de op elke vo-school aanwezige basisondersteuning professioneel ingezet en verder ontwikkeld. Deze basisondersteuning is de verantwoordelijkheid van de scholen. Het swv speelt hierin een stimulerende en faciliterende rol.

TimoReisigerJLC_6258Breedteondersteuning (extra ondersteuning op school)
Wanneer de leerling naast de basisondersteuning die de vo-school biedt nog extra ondersteuning nodig heeft, spreken we van breedteondersteuning. De school bekijkt samen met ouders en de leerling welke ondersteuning nodig is en hoe deze ingezet kan worden binnen de school. De onderwijsbehoeften van de leerling en de manier waarop de extra ondersteuning wordt vorm gegeven, wordt vastgelegd in een opp (ontwikkelingsperspectiefplan). De extra ondersteuning heeft als doel de leerling binnen de school te helpen.

Diepteondersteuning (speciaal onderwijs)
Als een leerling binnen de reguliere school niet die ondersteuning kan krijgen die nodig is, kan plaatsing op een school voor voortgezet speciaal onderwijs wenselijk zijn. De toelaatbaarheidsverklaring (tlv) die nodig is voor een plaatsing op het vso loopt via het swv.

organogram web-01