Kindkans

STRATEGIE

Passend onderwijs vraagt een andere manier van denken en werken. De onderwijsbehoefte en de mogelijkheden van de leerling zijn uitgangspunt van het handelen op school.

Bij de uitvoering van de praktijk van passend onderwijs werken we vanuit 7 principes:

nummers kernwaarden_rood-01Creëer een rijke leeromgeving: betekenisvol, uitdagend en boeiend onderwijs. Deze leeromgeving is van toepassing op de leerling, de docent, het management, het schoolbestuur, het swv.

nummers kernwaarden_rood-02Handelingsgericht werken. Wat doen we om aan te sluiten bij de talenten en mogelijkheden van de leerling?
nummers kernwaarden_rood-03Handelingsbekwaamheid van de docent. Elke school zorgt voor het voldoende toerusten van het docententeam door deskundigheidsbevordering of extra ondersteuning in de klassensituatie.
nummers kernwaarden_rood-04De school is dé plek. We huldigen het principe dat de ondersteuning en ook het ondersteuningsbudget de leerling volgt. Geen export van problemen, maar import van oplossingen.
nummers kernwaarden_rood-05Betrokken ouders. Bij de afweging van de school worden ouders nadrukkelijk betrokken. Zij denken mee in het ontwikkelingsperspectief van hun zoon/dochter en geven alle informatie die nodig is in de afweging omtrent een passend onderwijsplek.
nummers kernwaarden_rood-06Schoolondersteuningsprofiel. Iedere school verzorgt een basis aan ondersteuning. Hoe deze ondersteuning vorm krijgt, beschrijft zij in het Schoolondersteuningsprofiel.
nummers kernwaarden_rood-07Het swv ondersteunt de scholen wanneer de basis- en breedteondersteuning niet toereikend is. Zij kunnen meedenken in alternatieven, plaatsing binnen een bovenschoolsarrangement overwegen of het inzetten van diepteondersteuning, waarbij de leerling wordt toegeleid naar het speciaal voortgezet onderwijs.
documenten

De wijze waarop swv ROOS vo de komende jaren vorm geeft aan passend onderwijs, heeft zij vastgelegd in het

SWV-ROOS-VO_Ondersteuningsplan-2018-2021

Ondersteuningsplan-2021-2025-SWV-ROOS-VO-WEBSITE