Kindkans

BREEDTEONDERSTEUNING

Alle vo-scholen hebben vanuit het swv financiƫle middelen gekregen om de breedteondersteuning op hun school vorm te geven. Het is aan de school op te bepalen op welke manier deze financiƫle middelen worden ingezet. Eenmaal per jaar leggen zij verantwoording af aan het swv over de inzet van deze middelen. Het swv kan door school gevraagd worden om mee te denken over de inzet van de middelen.

SWV ROOS VO - Figuur Ambities_SWV ROOS VO - Figuur Ambities-1