Kindkans

PROCEDURES TOEWIJZING EXTRA ONDERSTEUNING

Zorg Advies Team (zat)
Bij leerlingen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning, vindt een multidisciplinaire beoordeling plaats. Het Zorg Advies Team (zat) van de school zorgt dat de benodigde expertise, bijvoorbeeld jeugdzorg, aanwezig is bij dit multidisciplinaire overleg.

Ontwikkelingsperspectief
De school is verantwoordelijk voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief van de leerling, zodra extra ondersteuning nodig blijkt. Hierin wordt de verwachte uitstroombestemming beschreven en onderbouwd. Ook wordt de benodigde ondersteuning en begeleiding toegelicht. Bij het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief zijn de ouders van de leerling betrokken. Jaarlijks wordt dit perspectief met ouders en leerling geƫvalueerd en indien nodig bijgesteld.