Kindkans

TimoReisigerJLC_6190Diepteondersteuning – speciaal voortgezet onderwijs

Wanneer de reguliere school de leerling niet voldoende kan ondersteunen, kan plaatsing op een school voor speciaal onderwijs gewenst zijn. Voor plaatsing van een leerling is een Toelaatbaarheidsverklaring nodig welke, onder bepaalde voorwaarden en volgens een vaste procedure, wordt afgegeven door het swv. De leerling wordt ingeschreven op de vso-school. De scholen voor het voortgezet speciaal onderwijs hebben hun uitstroomprofielen beschreven in het ondersteuningsprofiel dat een onderdeel vormt van de schoolgids/het schoolplan.

documenten

SWV ROOS VO - Piramide

SWV ROOS VO - Figuur 2_SWV ROOS VO - Figuur 2-1

documenten

Werkwijze-adviescommissie