Kindkans

SAMENWERKING MET PRIMAIR ONDERWIJS → SWV PO Roosendaal 30.02

Met Samenwerkingsverband PO Roosendaal e.o. wordt regelmatig overleg gevoerd. Hierbij staan een aantal onderwerpen centraal:

  • Overgang so-vso
  • POVO, in het bijzonder wanneer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben
  • Overleg gemeenten
  • Omgang en afstemming andere samenwerkingsverbanden
  • Gezamenlijke geschillenregeling
  • Actualiteiten en ontwikkelingen