Kindkans

Privacy

Voor medewerkers: Alle zaken rondom privacy graag sturen naar: meldpuntprivacy@swvroosvo.nl

Voor externen: Het samenwerkingsverband Roos vo heeft een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG).
Alle zaken rondom privacy graag sturen naar: Mevrouw Angela Groen, Functionaris voor Gegevensbescherming: a.groen@cedgroep.nl

Het binnen het samenwerkingsverband vigerende privacyreglement is nog geënt op de WBP. Momenteel vindt er een herijking van het reglement plaats op grond van de AVG.

Download hier het Privacyreglement:
3.01-Privacyreglement

Disclaimer 

Samenwerkingsverband Roos vo ( swv Roos vo) publiceert op deze website ter informatie teksten, afbeeldingen en beeldmateriaal.

Swv Roos vo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

De informatie op deze website van samenwerkingsverband Roos vo wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voor komen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Indien dit het geval zou zijn, stelt de redactie het zeer op prijs hierop geattendeerd te worden via het adres: secretariaat@swvroosvo.nl

Beperkte aansprakelijkheid
Swv Roos vo spant zich in om de inhoud van de website zo goed mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.