Kindkans

TimoReisigerJLC_7449WAAR STAAT swv ROOS vo VOOR?

In het ene samenwerkingsverband wordt de ondersteuning anders georganiseerd dan in het andere. Voor swv ROOS vo betekent passend onderwijs dat zoveel mogelijk leerlingen zo dicht mogelijk bij huis onderwijs krijgen op een reguliere school. Dat is, als het kan, de prettigste manier van onderwijs volgen. We vinden het daarbij belangrijk dat al onze leerlingen de school zo goed als mogelijk doorlopen en dat we hen betekenisvol, boeiend en uitdagend onderwijs bieden.
We zijn ervan overtuigd dat passend onderwijs plaatsvindt in de klas. De docenten spelen daarbij een belangrijke rol. Wij gaan hen, meer dan we nu al doen, steunen in het omgaan met verschillen. Daarnaast zorgen we ervoor dat als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, zij deze waar mogelijk op de eigen school kunnen krijgen.

Schoolondersteuningsprofiel
Hoe onze scholen omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (basisondersteuning), heeft iedere school beschreven in haar ondersteuningsprofiel. Op de website van de school kunt u het schoolondersteuningsprofiel vinden. Klik hier voor de websites van de scholen. Het staat ook in de schoolgids.

Basisondersteuning
De scholen van ons samenwerkingsverband zijn in staat om veel zorg op hun scholen zelf aan te bieden, dit noemen we de basisondersteuning. Hieronder vallen ook remediale hulp of training, extra begeleiding op een bepaald leergebied. De school bekostigt dit uit de eigen middelen.

Breedteondersteuning → extra ondersteuning op school
Wanneer de school (tijdelijk) hulp van anderen nodig heeft om de leerling op school te ondersteunen, noemen we dit de breedteondersteuning. Dit kan zijn extra ondersteuning in de klas of op school. Het swv heeft de scholen financiële middelen gegeven om de breedteondersteuning op school verder vorm te geven. De school bekijkt samen met de leerling en de ouder welke vorm van ondersteuning nodig is en georganiseerd kan worden binnen de school. De ondersteuningsbehoeften van de leerling, de in te zetten ondersteuning, doelen en voortgang worden vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief.

Op alle vo-scholen is een gedeelte van de week een begeleider passend onderwijs aanwezig, die in dienst is van het swv. De begeleider passend onderwijs kan ingezet worden bij het vormgeven van een passend ondersteuningstraject en/of kan de ondersteuning op de school zelf leveren. De mogelijkheden hiervoor bekijkt de school samen met u.

Diepteondersteuning
Wanneer de leerling niet op de reguliere school kan worden ondersteund, kan de overstap naar het vso gewenst zijn. Binnen swv ROOS vo zijn drie scholen voor voortgezet speciaal onderwijs aangesloten. Daarnaast kan ook buiten de regio speciaal onderwijs worden gevolgd. De aanvraag voor een plaats op het vso (toelaatbaarheidsverklaring) loopt via swv ROOS vo.


Heb je vragen over passend onderwijs en ben je een ouder of leerling? Neem dan contact op het ouder- en jeugdsteunpunt! www.oudersteunpunt-wbw.nl
Is het antwoord op je vraag niet gevonden? Bel, app of mail ons dan, wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.