Kindkans

plattegrond-01

I

n Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal e.o. werken zeven schoolbesturen in de gemeente Roosendaal, Harderberge en Moerdijk samen om de schoolcarrière van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Omdat de leerling zich ontwikkelt in de dynamiek van een lerende context, streeft SWV ROOS VO steeds naar nieuwe en betere onderwijsarrangementen, die vanuit de concrete praktijk vorm krijgen. Om dit te realiseren wordt met elkaar een duurzaam dekkend netwerk neergezet.

23
OKT
2017

De Plusvoorziening

De plusvoorziening is sinds 2011 actief voor het Samenwerkingsverband en voorziet de overbelaste leerling op aanvraag van de desbetreffende school van een maatwerktraject met betrekking tot zorg, onderwijs en hulpverlening. Meer informatie over de plusvoorziening is te vinden in de folder.  
06
JUL
2017

Vakantie

Het samenwerkingsverband is wegens vakantie gesloten van maandag 17 juli 2017 tot maandag 28 augustus 2017