Kindkans

plattegrond-01

I

n Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal e.o. werken zeven schoolbesturen in de gemeente Roosendaal, Halderberge en Moerdijk samen om de schoolcarrière van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Omdat de leerling zich ontwikkelt in de dynamiek van een lerende context, streeft SWV ROOS VO steeds naar nieuwe en betere onderwijsarrangementen, die vanuit de concrete praktijk vorm krijgen. Om dit te realiseren wordt met elkaar een duurzaam dekkend netwerk neergezet.

11
DEC
2017

Het SWV en de gemeenten onderschrijven regionaal thuiszitterspact

Regionaal Thuiszitterspact 7-12-2017Op 7 december 2017 hebben samenwerkingsverbanden PO en VO in West Brabant en de bijbehorende gemeenten gezamenlijk het regionale thuiszitterspact onderschreven in aanwezigheid van Marc Dullaert, de landelijk aanjager van het thuiszitterspact. Het SWV VO...
23
NOV
2017

Nieuw Ondersteuningsplan 2018-2021

Het SWV heeft een nieuw Ondersteuningsplan 2018-2021. Na een uitgebreide zelfevaluatie van de scholen, directeuren, ouders, besturen en begeleiders, een enquete onder ouders en docenten, gesprekken met de OPR weten we waar we sterk in zijn en wat we nog willen ontwikkelen. Dit heeft geleid tot...