Kindkans

plattegrond-01

I

n Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal e.o. werken zeven schoolbesturen in de gemeente Roosendaal, Harderberge en Moerdijk samen om de schoolcarrière van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Omdat de leerling zich ontwikkelt in de dynamiek van een lerende context, streeft SWV ROOS VO steeds naar nieuwe en betere onderwijsarrangementen, die vanuit de concrete praktijk vorm krijgen. Om dit te realiseren wordt met elkaar een duurzaam dekkend netwerk neergezet.

18
JUL
2016

Nieuwe bezoeklocatie SWV ROOS VO

Na de zomervakantie start het samenwerkingsverband op een nieuwe locatie. Ons nieuwe bezoekadres wordt: Bovendonk 115 4707 ZH Roosendaal De routebeschrijving naar deze locatie vindt u hier. Ons postadres en telefoonnummer blijven ongewijzigd, namelijk; Postbus 1648 4700 BP Roosendaal Tel. +31...
23
NOV
2015

Persbericht: Gemeentes en onderwijs werken samen om het aantal thuiszitters verder terug te brengen

Schoolbesturen en gemeentes in West-Brabant West werken nauw samen om het aantal thuiszitters terug te dringen. In het kader van de Regionaal Educatieve Agenda hebben zij een gezamenlijke werkwijze ontwikkeld, die het aantal leerplichtige leerlingen die wel op school staan ingeschreven, maar...

KALENDER 2016 - 2017