Kindkans

plattegrond-01

I

n Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal e.o. werken zeven schoolbesturen in de gemeente Roosendaal, Halderberge en Moerdijk samen om de schoolcarrière van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Omdat de leerling zich ontwikkelt in de dynamiek van een lerende context, streeft SWV ROOS VO steeds naar nieuwe en betere onderwijsarrangementen, die vanuit de concrete praktijk vorm krijgen. Om dit te realiseren wordt met elkaar een duurzaam dekkend netwerk neergezet.

12
NOV
2018

Plaatsing op het praktijkonderwijs van het Da Vinci College

Om de plaatsing en toeleiding naar het praktijkonderwijs vlot en soepel te laten verlopen, willen we iedereen graag informeren over hoe vanuit de basisschool ondersteund kan worden in dit proces van toelating. Lees de bijlage:  Notitie: Plaatsing op het praktijkonderwijs van het Da Vinci College 
08
OKT
2018

SLUITING TIJDENS DE HERFSTVAKANTIE 2018

Het samenwerkingsverband SWV ROOS VO is gesloten wegens de Herfstvakantie vanaf vrijdag 12 oktober 2018 tot en met maandag 22 oktober 2018. In deze periode zijn wij niet bereikbaar. Ook de e-mail wordt in deze periode niet verwerkt. Vanaf dinsdag 23 oktober 2018 zijn wij weer bereikbaar en kunt...