Kindkans

plattegrond-01

I

n Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal e.o. werken zeven schoolbesturen in de gemeente Roosendaal, Halderberge en Moerdijk samen om de schoolcarrière van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Omdat de leerling zich ontwikkelt in de dynamiek van een lerende context, streeft swv ROOS vo steeds naar nieuwe en betere onderwijsarrangementen, die vanuit de concrete praktijk vorm krijgen. Om dit te realiseren wordt met elkaar een duurzaam dekkend netwerk neergezet.

22
APR
2021

Sluiting tijdens de meivakantie 2021

Het samenwerkingsverband swv ROOS vo is gesloten wegens de zomervakantie vanaf vrijdag 23 april 2021 tot en met zondag 9 mei 2021 In deze periode zijn wij niet bereikbaar. Ook de e-mail wordt in deze periode niet verwerkt. Vanaf maandag 10 mei 2021 zijn wij weer bereikbaar en kunt u weer...
15
MRT
2021

Raad van toezicht per 15 december 2020

In 2020 is de wijziging van de governance voorbereid en ook daadwerkelijk doorgevoerd. Tot 15 december 2020 werd gewerkt met een bestuur-directie model, waarbij de directeur was gemandateerd met de uitvoerende bestuurlijke taken en de 7 bestuursleden het intern toezicht houdend orgaan vormden....